profil ponuka klienti linky kontakt

profil spoločnosti

Spoločnosť ITOP s.r.o. je výsledkom zosústredenia skúsených osobností v oblasti životného prostredia. Nesie v sebe potenciál vedomostí v tejto problematike a to tak zo strany podnikateľskej, ako aj štátnej správy a samosprávy. Svoje skúsenosti jej ponúkajú špecialisti z radov špičkových managerov s dlhoročným vedením firiem operatívne činných na poli odpadového hospodárstva, odborníci v popredných technológiách a technikách a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Spoločnosť ITOP s.r.o. je odborným partnerom priemyselným podnikom, obciam, podnikateľom, ktorí sa musia v zmysle zákonných predpisov vysporiadať s produkovanými odpadmi, či životným prostredím všeobecne, odborným partnerom, poradcom, konzultantom firmám podnikajúcich v odpadovom hospodárstve, v životnom prostredí. Ponúka taktiež vedenie projektov z európskych fondov, vedenie odborných školení, prácu s mládežou v životnom prostredí. Úzka väzba s APOH – Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ZOPNO - Združením odborných prevádzok nakladajúcich s odpadom, spolupráca s mnohými zahraničnými inštitútmi, ministerstvami je zárukou sledovania najnovších trendov v problematike životného prostredia a širokou platformou pre služby poskytované klientom.
Vo svojom základe je ITOP s.r.o. poradenskou, školiacou firmou, pripravenou prebrať i kompletnú starostlivosť o životné prostredie zákazníka.