profil ponuka klienti linky kontakt

ponuka

1. Transfer skúseností
2. Odborné vzdelávanie, Odborné podujatia
3. Stratégie firiem
4. Projekty
5. Odborné audity
6. Outsoursing životného prostredia
7. Odborné preklady


Vedenie Projektov EÚ ( Phare, INTERREG ), IPKZ, EIA, štúdie, marketingový prieskum.